Samenwerking met FARSK:

appartementengebouw aan de Uiterdijksterweg in Leeuwarden

“Wind mee voor woningbouwplan Leeuwarden” kopt de LC vanochtend in de krant. Het plan voor de herstructurering van het winkelcentrum aan de Uiterdijksterweg in Nijlân is door Hûs en Hiem positief ontvangen.  Het plan ontworpen door FARSK+ROENOM in opdracht van Uiterdijk b.v. omvat het realiseren van 118 appartementen in de sociale huursector en huur- en […]

Parken en states in de Trynwâlden

Door Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden zijn we gevraagd de kansen en ambities voor de drie landgoederen De Klinze, Stania State en Heemstra State’ in beeld te brengen. 19 september hebben we in dBieb in Gystjerk de ideeën doorgenomen met de dorpsbelangen en de klankbordgroep. De ambitie voor de drie parken en states verschijnt binnenkort in een uitgebreide brochure.

Bouw zonnepark Fledderbosch

De bouw van het zonnepark nabij Ten Boer in Groningen is in volle gang. Het wordt voor een groot deel aangelegd op een voormalig baggerdepot bij de RWZI. In totaal gaat het om circa 60 ha aan panelenvelden en circa 30 ha aan landschappelijke- en ecologische aanpassingen. In de plannen wordt een oude kwelderloop ’teruggebracht’ […]