Parken en states in de Trynwâlden

Door Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden zijn we gevraagd de kansen en ambities voor de drie landgoederen De Klinze, Stania State en Heemstra State’ in beeld te brengen. 19 september hebben we in dBieb in Gystjerk de ideeën doorgenomen met de dorpsbelangen en de klankbordgroep. De ambitie voor de drie parken en states verschijnt binnenkort in een uitgebreide brochure.