Bouw zonnepark Fledderbosch

De bouw van het zonnepark nabij Ten Boer in Groningen is in volle gang. Het wordt voor een groot deel aangelegd op een voormalig baggerdepot bij de RWZI. In totaal gaat het om circa 60 ha aan panelenvelden en circa 30 ha aan landschappelijke- en ecologische aanpassingen. In de plannen wordt een oude kwelderloop ’teruggebracht’ en worden onder andere wandel- en fietspaden en ecologische randen voor akkervogels aangelegd.


Een bericht hierover op de LinkedIn-pagina van Ecorus:

https://www.linkedin.com/posts/ecorus_zonnepark-fledderbosch-activity-7114613997554806784-xW_X/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=nl


Sinds 2018 hebben we gewerkt aan dit project. Aukje heeft van begin tot eind de initiatiefnemers ondersteund in het proces om tot een vergunning te komen. In eerste instantie om te komen tot een landschappelijk plan (opgesteld door Laos landschapsarchitectuur) dat was afgestemd op het beleid en de wensen van gemeente en provincie. Vervolgens bij de aanvraag van de vergunning zelf en de afgelopen jaren vooral bij de uitwerking van de inrichtingsplannen van de ecologische zones.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait