Projecten

Hoewel een klein bureau, wordt Roenom breed ingezet. Van gemeentelijk- en provinciaal beleid tot landschappelijk- en stedenbouwkundig ontwerp. Soms bij het regelen van een vergunning, dan weer bij het vlot trekken van een project en af en toe ter ondersteuning van lokale initiatieven. Hieronder een korte selectie van voorbeeldprojecten, om u een indruk te geven.

 

Beeldkwaliteitsplan Puoldyk – Fase III

 

Welstandskader voor een dorpsuitbreiding van Dronryp. Het BKP is in 2022 vastgesteld en er wordt op dit moment gebouwd aan de wijk.

 
 
 

 

Statige Parken Trynwâlden

 
De Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden heeft als doel het behoud, de ontwikkeling en de beleving van de cultuurhistorische aspecten van het landschap in de Trynwâlden. Zo leggen zij bloemenpaden aan en probeert zij de kennis over het gebied te verbreden en te verspreiden. In 2023 is door Roenom en een grote groep vrijwilligers gewerkt aan de realisatie van een toekomstvisie voor de historische states in het gebied. Het proces met werkgroepen, dorpsbelangen, stichtingsbestuur, professionals en betrokken bewoners heeft een rijke en brede bron van ideeën en informatie opgeleverd, die door Roenom is verwerkt tot de brochure Statige Parken Trynwâlden.
 
 
 

 
 
 
 

 

Prikkebosk Damwâld

 

Landschappelijk wonen in het Wâldenlandschap als uitbreiding van Damwâld. Roenom maakte de visie, het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan en ondersteunt de gemeente bij de participatie-, planologische- en interne ontwikkelingsprocessen.