Energietransitie

Wij maken plannen mogelijk die zorgen voor een duurzamer Nederland. Procesmatig, bijvoorbeeld door initiatiefnemers te helpen bij hun ontwikkelproces en het verkrijgen van vergunningen. Beleidsmatig, door gemeenten te helpen met het formuleren van beleid. Heel concreet, met het ontwerpen van bijvoorbeeld zonneparken.

--> Energie

Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden

Roenom ontwerpt en verbeeldt... of het nu gaat om uw woning, de landschappelijke inpassing van een zonnepark of de gemeentelijke visie op het energiebeleid.

--> Ontwerp
Roenom
  • kvk: 70390762
  • Zaailand 106 - Offiz C-1 - 8911 BN  Leeuwarden - info@roenom.nl
  • Standaard werken wij volgens de voorwaarden van de DNR2011. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs en is via hun websites in te zien.