Energie

Het concreet maken van de energietransitie

Roenom werkt met meerdere marktpartijen en adviesbureaus aan hernieuwbare energiebronnen. Wij ondersteunen marktpartijen bij het aanvragen van vergunningen, helpen bij het proces met de omgeving en maken ruimtelijke onderbouwingen, landschappelijke inpassingen en ontwerpen opstellingen. De kennis die we opdoen in de markt nemen we mee naar onze advisering van de overheid. Samen met lokale en regionale overheden maken we energiebeleid en -visies. De vraag die ons het meeste bezighoudt is hoe onze leefomgeving er straks uit zal zien. En wat kunnen particulieren, ontwikkelaars en de overheid nu al doen om de nieuwe energietoekomst te verwezenlijken? Daarom zitten we in een aantal samenwerkingsverbanden, waarbinnen we projecten proberen te realiseren die de leefomgeving van de toekomst nu al uitproberen.  Wij zien dat de beste projecten ontstaan wanneer gemeente, provincie, netbeheerders, omwonenden en ontwikkelende partijen samenwerken. Bijvoorbeeld met een gemeente die duidelijk beleid heeft geformuleerd en met kennis aan tafel zit. Met bewoners die inzien dat een verandering in onze energiehuishouding nodig is, die serieus worden genomen en die gevoed worden om ook hun kennisniveau op peil te krijgen. Door meerdere partijen te betrekken worden plannen en landschappelijke inpassingen niet alleen afgestemd op de omgeving, maar ook op de wensen en belangen van alle partijen. We proberen meer te halen uit een initiële vraag. Omdat hernieuwbare energie een aanjager of financieringsbron kan zijn voor andere gewenste ontwikkelingen.

Projecten

 
 • Beleid Zonne-energie Het Hogeland, Smallingerland en Noordenveld – in samenwerking met Rho adviseurs
 • Ondersteuning zonnebeleid Koggenland
 • Advisering zon en wind in het landschap binnen Visie Duurzaamheid Westerwolde – in samenwerking met Rho adviseurs
 • Landschappelijke beoordeling wind en zon planMER Olst-Wijhe en Kempengemeenten – in samenwerking met Bosch en Van Rijn
 • PlanMER windpark Culemborg – in samenwerking met Bosch en Van Rijn
 • Advisering procedure en ruimtelijke onderbouwing diverse zonneparken
 • Ontwerp en landschappelijke inpassing diverse zonneparken
 • Schetsontwerpen energielandschappen
 • Haalbaarheidsonderzoek zonneweide knooppunt Holsloot – provincie Drenthe
 • Haalbaarheidsonderzoek zonneweide knooppunt Drachten-centrum
 

Klik hier voor een overzicht van onze energieprojecten van de eerste helft van 2018

 
Roenom
 • kvk: 70390762
 • Zaailand 106 - Offiz C-1 - 8911 BN  Leeuwarden - info@roenom.nl
 • Standaard werken wij volgens de voorwaarden van de DNR2011. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs en is via hun websites in te zien.