Ontwerp

Stedenbouwkundig werk

Roenom is een stedenbouwkundig advies- en ontwerpbureau. Wij ontwerpen altijd contextueel: toegespitst op de locatie, met oog voor de omgeving en verbonden met de cultuurhistorische kwaliteiten. Het gaat namelijk om het maken van plekken, een standplaats om te wonen, oorden waar mensen zich prettig voelen. Of het nu gaat om een particuliere woning of om de stad: een fijne leefomgeving vraagt om een menselijke schaal.  

Meer dan stedenbouwkundigen

Een prettige openbare ruimte vraagt om meer dan alleen planning of stedebouwkundige visie: zij moet daadwerkelijk worden vormgegeven. Niet alleen de maaiveldinrichting, maar met name de architectuur maakt de openbare ruimte. Daarom kijken wij verder dan het stedenbouwkundige plan en doen meer dan alleen het gebruikelijke stedenbouwkundige werk, zoals het maken van gebiedsvisies, stedenbouwkundige- en beeldkwaliteitsplannen. Roenom ontwerpt ook aan de energietransitie: zonneparken en landschappelijke inpassingen.  

Ruimte is niets zonder mensen

Het nadenken over en het ontwerpen van ruimte zonder daarbij de context of de invloed van mensen die er in leven te overwegen, is een loos gebaar. Social Space is waar het gebeurd. Een straat is pas een straat als er mensen gebruik van maken. Een kluizenaar bestaat alleen als reactie op de maatschappij. Roenom zet de mens cenraal in al haar werken aan Social Space. Of het nu gaat om het ontwerpen van uw leefomgeving of het maken van toekomstvisies voor het dorp of de wijk waarin u als gemeenschap samenleeft: de gebruikers, diegene die er (gaan) leven staan centraal. Het zijn hun aardigheden en eigenaardigheden die het leven en dus de ruimte maken. Wat ontwerpers doen is slechts het vormgeven van een medium, niet het leven zelf.
Roenom
  • kvk: 70390762
  • Zaailand 106 - Offiz C-1 - 8911 BN  Leeuwarden - info@roenom.nl
  • Standaard werken wij volgens de voorwaarden van de DNR2011. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs en is via hun websites in te zien.